set_filenames(array( 'content' => 'contact.tpl' )); $template->assign_block_vars("hoofdpagina", array('titel' => 'Contact')); if($_POST[naam] !== "" && $_POST[email] !== "" && $_POST[onderwerp] !== "" && $_POST[bericht] !== "" && $_POST[B2] == "Verzend") { $headers = "MIME-Version: 1.0\r\n"; $headers .= "Content-type: text; charset=iso-8859-1\r\n"; $headers .= "From: $_POST[naam] <$_POST[email]>\r\n"; mail("$WEBSITE_DOMEIN ", $_POST[onderwerp], nl2br($_POST[bericht]), $headers); $template->assign_var('OUTPUT', 'De email is verzonden, zo nodig krijg je zo spoedig mogelijk reactie!'); } $template->assign_block_vars("hoofdpagina_e", array()); include('includes/footer.inc.php'); ?>